«АМИ НАhАНДАА ДУРАТАЙБ»

Фото: okagazeta.ru

Хада уулата, хүбшэ тайгата аяар холын Аха нютагтамнай ород, буряад, монгол ба бэшэшье хэлэн дээрэ дуунууд уян гоёор зэдэлбэ.

Буряадай гүрэнэй CCCР-эй арадай артист Г. Цыренжаповай нэрэмжэтэ Академическэ оперо болон баледэй театр хоёрдохиео айлшалба. Оперын дуушад, баледэй артистнар Буряад республикын 95 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Я люблю тебя жизнь» гэhэн концерт-нааданай программатай ерэжэ, хүн зоной зүрхэ сэдьхэл дайраба. Эдэ хэд бэ гэбэл, Россин габъяата артистнар Татьяна Шойдагбаева, Оксана Хингеева, Буряад арадай артист Намхайн Мунхзул, Буряад арадай габъяата артистнар Михаил Пирогов, Лариса Соковикова, Бүхэдэлхэйн конкурсын лауреадууд – залуу артистнар Эдуард Жагбаев, Елена Мохосова, Оюна Дарижапова, баледэй залуу артистнар Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкин. Мүншье баhа директорэй орлогшо Давид Дондупов, администратор Раиса Гармаева ерэлсээ.

Концерт – наадаяа манай нютагай басаган Оюна Дарижапова Ахын аймагай хүндэтэ эрхэтэн Андрей Цыренович Галсановай түрэhөөр 80-жэлэйнь ойдо зорюулжа, «Алтан дэлхэйн жама ёhоор» гэhэн дуугаар эхилээ.

Мүнөө үедэ соёл культурын үүргэ ехэ болонхой. Арад зоной улам дээшэлhэн эрилтэнүүдые хүсэд дүүрэн хангахын тула соёлой ажалшадай үүргэ ба харюусалга үдэр бүри дээшэлнэ. Артистнар ехэ баян репертуартай ерэжэ, хүн зониие ехэтэ хүлгүүлээ, баясуулаа.

Артист бүхэниие дахин дахин дуулуулжа, шанга гэгшын альга ташалган нэрьеэ.

үнэн зүрхэнhөө, урин сэдьхэлhээ гараhан хүгжэмынь хүнэй дуулахада өөрөө адхаржа байhан шэнги болоно.

Олон конкурснуудай лауреат Оюна Дарижапова, манай нютагай басаган намтай хөөрэлдэхэдөө иигэжэ хэлэбэ: «Минии эжы Базарова Сталина Дулмаевна Аха нютагай юм, абамни Зэдын аймагай. Эжынгээ нютагта ерэжэ нютагаархидаа баярлуулха гэhэн ехэ hанаан байгаа. Энэ зорилгомни бэелүүлэгдэhэндэнь, Аха нютагтаа ахадүүнэрээрээ уулзажа хүхиhэндөө, баярни билтаржа байна.

Би хүгжэмэй колледж Улаан-Удэ хотодо дүүргээд, Красноярскда 5 жэл соо хүгжэм ба театрай академидэ hуража гарааб. 2013 онhоо театрта хүдэлнэб.

Хүгжэмэй колледждо багшалхадаа, нютагайнгаа хүбүүн Жамса Бамбагаевта заааhан байхаб. Хонгёо хоолойтой энэ хүбүүн ехэ бэрхэ, оролдосотой. Мүнөө Новосибирск хотын консерваторидо шалгалта барихаяа зоринхой. Хэн мэдэбэ, сагай ошоходо энэ хүбүүмнай мэдээжэ артист боложо магадгүй», – гэжэ Оюна хөөрөөгөө түгэсэбэ.

Театрта шухала партинуудые (ари, романс, мүнөө үеын ород, буряад, монгол дуунуудые) гүйсэдхэдэг шухаг гоё баритон хоолойтой Намхайн Мүнхзул «Эжийн чансан цай», «Я люблю тебя жизнь», «Бэе бэеэ гамная» гэhэн дуунуудые, Эдуард Жагбаев «Ёохороо хатарая», Елена Мохосова «Дуран тухай дуун», мүншье Михаил Пироговой, Лариса Соковиковагай, Оксана Хингеевагай, Татьяна Шойдагдаевагай дуунууд хүнүүдэй зүрхэ доhолгоо.

Дэлхэйн элитэ хүгжэмшэдэй зохёолнуудые артистнарай наадахые хаража, шагнажа, дуулалсажа hуухада аятай гээшэнь!

Юлия Банзаракцаева, Валерий Видманкинай баледhээ хэhэгүүд хүн зоной нюдэнэй хужар болобо.

Концерт-нааданай hүүлдэ соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Валентина Алексеевна Галсанова ажал хүдэлмэринь үшөө урагшатай байхыень, маанадаа мартангүй ерэжэ баясуулжа байхыень уряалаа, түбэй соёлой байшангай методист Вера Николаевна Борбуева, нютагаймнай басаган Оюна Дарижаповагай ахадүүнэр үгэнүүдые хэлэбэ.

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

 
По теме
Отзывы проверяются модератором, пишите культурно Другие новости 20 Июля 2018 г. В Улан-Удэ прибыл известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов прибыл в Улан-Удэ.
20.07.2018
Фестиваль - FlashSiberia источник: FlashSiberia фото: Национальный календарь событий Музыкальные коллективы из России и стран Азии соберутся пятницу в Бурятии на X Международном музыкальном фестивале "Голос кочевников" и в течение двух дней п
20.07.2018
 
108 моринхууристов Бурятии впервые сыграют на воде - ГТРК Бурятия Уникальный концерт с участием ста восьми моринхууристов под названием «Великие мелодии – Великой степи!» состоится в пятницу, 20 июля, в 21:00 на озере Щучье Музыкальное шоу станет одним из интересных праздничных мероприятий,
20.07.2018
Через два дня стартует фестиваль «Голос кочевников 2018» - Министерство культуры Музыканты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России выступят на юбилейном X фестивале «Голос кочевников», который состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.
19.07.2018
В Закаменском районе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве пенсионера - Следственный комитет изображение из открытых источников сети Интернет Один из жителей города Закаменска уехал на длительное время в другой регион, оставил свой дом 43-летнему брату и попросил своих дочерей периодически проверять жилище,
19.07.2018 Следственный комитет
В Мухоршибирском районе местная жительница подозревается в убийстве собутыльника во время распития спиртных напитков в компании односельчан - Следственный комитет изображение из открытых источников сети Интернет 19 июля 2018 года в вечернее время в поселке Саган-Нур на местную станцию скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что в одном из домов умирает мужчина.
20.07.2018 Следственный комитет
JPG Файл - МВД Республики Бурятия Полицейские разыскивают 30-летнего Чимита Ендонова, который днем 7 июля ушел из дома на улице Денисова в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
20.07.2018 МВД Республики Бурятия
Сейчас она уверяет следователей, что защищалась Как сообщает Следственный комитет Бурятии, вечером 18 июля 35-летняя жительница поселка Саган-Нур веселилась в местном кафе с компанией приятелей.
20.07.2018 Газета Номер один
Фестиваль - FlashSiberia источник: FlashSiberia фото: Национальный календарь событий Музыкальные коллективы из России и стран Азии соберутся пятницу в Бурятии на X Международном музыкальном фестивале "Голос кочевников" и в течение двух дней п
20.07.2018 FlashSiberia
108 моринхууристов Бурятии впервые сыграют на воде - ГТРК Бурятия Уникальный концерт с участием ста восьми моринхууристов под названием «Великие мелодии – Великой степи!» состоится в пятницу, 20 июля, в 21:00 на озере Щучье Музыкальное шоу станет одним из интересных праздничных мероприятий,
20.07.2018 ГТРК Бурятия
«Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас…» Лето - это особенная пора для каждого школьника.
19.07.2018 Газета TV Дубль
Ёхор – это древние круговые танцы, отображающие солярный круг, который имел важное ритуальное значение среди бурятских племен.
19.07.2018 Газета TV Дубль
В Улан-Удэ предлагают изобразить трагически погибшего борца Юрия Власко на фасаде общежития - ВостокТелеИнформ Отзывы проверяются модератором, пишите культурно Другие новости 19 Июля 2018 г. Бурятия примет факельную эстафету дружбы Бурятия примет факельную эстафету «Бег мира».
20.07.2018 ВостокТелеИнформ
В десятке сильнейших - Газета TV Дубль Тункинский район – одно из 21-го МО Республики Бурятия. Район образован 12 декабря 1923 года.
19.07.2018 Газета TV Дубль
В спортивном зале КСК им. С.Б. Жаргалова 8 июля по приглашению Федерации тенниса и дирекции ДЮСШ приехали мастер спорта России Баир Данзанов, который родом из с. Михайловка Закаменского района, и КМС Майдар Лхасаранов.
19.07.2018 Газета TV Дубль
В г. Улан-Удэ 1 июля в ТРЦ «Пионер» прошел лично-командный турнир по бурятскому шатару в рамках Республиканского «Наадан-Сурхарбан-2018».
19.07.2018 Газета TV Дубль
С 15 по 20 июня в г. Улан-Удэ прошло первенство Республики Бурятия по классическим шахматам среди детей до 11, 13, 15 и 17 лет.
19.07.2018 Газета TV Дубль
На прошлых выходных специалисты Финансового управления под руководством начальника Марии Ивановой посостязались в силе и ловкости в республиканской спартакиаде, проходившей в городе Улан-Удэ.
11.07.2018 Газета Аха
Японские кузнецы поклонились Байкалу - ВостокТелеИнформ Отзывы проверяются модератором, пишите культурно Другие новости 20 Июля 2018 г. В Улан-Удэ пройдет чемпионат по поеданию японских роллов Чемпионат по поеданию японских роллов пройдет в Улан-Удэ.
20.07.2018 ВостокТелеИнформ
JPG Файл - МВД Республики Бурятия Полицейские разыскивают 30-летнего Чимита Ендонова, который днем 7 июля ушел из дома на улице Денисова в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
20.07.2018 МВД Республики Бурятия